2e zondag van Pasen – Quasimodo Geniti “Beloken Pasen”


  • Datum:

viering van Schrift en Gebed
lector: Thomas Ras

Liturgiewijzer

Livestream