4e zondag van de veertigdagentijd – Laetare


  • Datum:

eucharistieviering
celebrant: pastoor Robert Frede

Liturgiewijzer

Livestream