5e zondag van de veertigdagentijd – Iudica


  • Datum:

eucharistieviering
celebrant: pastoor Robert Frede

Liturgiewijzer

Livestream