19e zondag na Pinksteren


  • Datum:

Eucharistieviering 19e zondag na Pinksteren

Voorganger: Pastoor Erna Peijnenburg

 

Livestream