Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken – “Driekoningen”


  • Datum:

Eucharistieviering
celebrant: pastoor Robert Frede

Livestream