Woord van de pastoor

Beste parochianen en vrienden van onze parochie,
Het gaat op het moment dat ik deze tekst schrijf niet de goede kant uit met de
pandemie. Dat is erg jammer omdat we als parochie net waren begonnen wat meer
“gewoon” kerk te zijn.
Het kerkbestuur volgt de richtlijnen van de landelijke kerk op en die worden in
samenspraak van de overheid met de in het CIO samenwerkende kerken gemaakt.
Het CIO is een contactorgaan waarin de meeste Nederlandse kerkgenootschappen
en de Joodse gemeenschap met de overheid communiceren. Ook de islamitische
gemeenschap kent een overleg met het Rijk. Daar worden aanbevelingen gemaakt
die door de kerken in de regel worden opgevolgd. Soms zijn er afwijkingen van de
afspraken (bijvoorbeeld door de RK kerk of protestantse kerken) maar het verdient
ook aanbeveling niet altijd de media meteen op te volgen. Toen er bijvoorbeeld
gemeld werd dat er in een zekere streng protestantse plaats “wel 600 kerkgangers”
waren betrof dat een kerkgebouw met 2.500 zitplaatsen waar dus zeker afstand
gehouden werd. Als oud-katholieken gaan we niet voor de afwijking van de regel
maar een zekere kalmte in de discussie houdt het voor ons allen leefbaar.
Zoals de bisschop eerder eens zei is het niet aan ons de grenzen op te zoeken maar
binnen de gemaakte afspraken is er redelijk ruimte om samen kerk te zijn. Het
verdient aanbeveling de actuele regelgeving in de gaten te houden. Bij twijfel altijd
even de pastoor bellen (tel. 06-22920471) en bij afwezigheid graag inspreken). Dat
geldt ook als u graag de communie thuis wilt ontvangen of graag een gesprek wilt.
Zelf probeer ik deze tijd gelaten te blijven ingaan (wat niet altijd meevalt ). Zoals
mijn broer altijd zegt als mensen zich ergeren aan de beperkingen of “hun eigen
weg” gaan: “het virus merkt daar niets van – het gaat gewoon door”. Gewoon
vriendelijk blijven tegen de buurman, dan komt vast een glimlach terug – mij helpt
dat.
En ik kom er openlijk voor uit: laat u zich vaccineren! Wellicht vindt u het voor uzelf
niet nodig maar doe het dan voor uw oudere of zwakkere familie. Ik heb de
beperkingen in de ouderenzorg in De Heemhaven meegemaakt en wil daar
eigenlijk niet weer aan moeten beginnen.
Ik wens u allen gezegende adventsdagen,


Robert Frede, pastoor