Overlijden Rianne Hammingh

Donderdag 30 december jl. overleed op 53-jarige leeftijd

Rianne Hammingh

echtgenote van Thijs Feenstra en moeder van Maria, Inne en Lykle.

Haar overlijden na een kort ziekbed is een groot verdriet voor haar gezin en voor de hele oud-katholieke parochiegemeenschap.

Rianne had vele talenten die zij gedurende haar Haarlemse jaren veelvuldig in dienst stelde van de parochie. Zij werkte mee bij de toenmalige kinderkerk, was jarenlang kerkbestuurslid, legde contacten binnen en buiten de parochie met mensen van diverse pluimage – ook buiten de geijkte “oud-katholieke paden”. Iets wat door haar achtergrond in de charismatische vernieuwing heel goed bij haar paste en wat ons parochieleven verrijkte.

Mede dankzij haar enthousiasme voor het concept werden in de parochie twee Alpha-cursussen gedaan en kwamen de “geloofsgesprekken na de preek” op gang. Voordat we weer in de corona-lockdown terecht kwamen waren er plannen om deze weer op te pakken.

Op donderdag 6 januari – Epifanie – is haar uitvaartdienst om 10.30 uur in de Oosterkerk in Haarlem. De dienst is in verband met de geldende restricties voor bezoekersaantallen en de nodige afstanden alleen toegankelijk voor genodigden. Onze eigen kerk is omwille van dezelfde maatregelen te klein.

Moge ons gebed haar familie en vrienden bemoedigen en Rianne vergezellen op haar weg naar het Koninkrijk van God waarop ze vast vertrouwde.

Haar gedachtenis zij ons een zegen!

Robert Frede, pastoor

U kunt de link voor de kerkdienst hier vinden: