Vieringen

Elke zondag wordt er om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden. Hier gaat onze pastoor of een andere Oud-katholieke pastoor in voor. Wie gedoopt is en gewend is om in de eigen kerkgemeenschap deel te nemen aan de tafel van de Heer kan ook bij ons ter communie gaan. Wie niet ter communie gaat, is genodigd om een zegen te ontvangen. Wij communiceren normaal geknield of staand voor een communiebank, maar in deze corona-tijd komt de pastoor de communie ter plekke brengen.

Tijdens de viering wordt er gecollecteerd voor de onkosten van de eigen parochie. Aan het eind van de dienst wordt er vaak gecollecteerd voor een speciaal doel.

Bijzondere vieringen
Op Kerstavond, Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Hemelvaartsdag zijn er extra vieringen. Houd de website in de gaten voor actuele informatie over tijden.

Na afloop…
Normaal gesproken is er na afloop van iedere viering gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie of thee; dit is momenteel in deze corona-tijd helaas niet mogelijk. Bij de keuken in de gemeentezaal staat een spaarpotje waar u een vrijwillige bijdrage in kunt doen.