Buurtbakens

U heeft er wellicht al over gelezen in het Haarlems Dagblad, in de WhatsApp-groep van de parochie of u heeft er tijdens de gemeentevergadering over gehoord: wij doen als parochie mee met het project Buurtbakens van de gemeente Haarlem.
Wat is project buurtbakens?
Op de website van de erfgoeddeal wordt dit als volgt omschreven:
“De gemeente Haarlem en kerkeigenaren slaan de handen ineen om kerken ook in de toekomst maatschappelijk relevant te laten zijn voor de directe omgeving. In dit project wordt een transformatiekader opgesteld, krijgen vier kerken een ontwerpend onderzoek en worden twee kerken ondersteund in realisatie. Mooi hoe een kerkenvisie benut kan worden en hoe kerken maatschappelijke bakens in de buurt blijven. Steeds meer krijgen kerken in Nederland te maken met (gedeeltelijke) leegstand. In het kader van die grote landelijke opgave is dit echt een voorbeeldproject.”
Voor ons betekent het project dat we samen met de gemeente kijken hoe we onze ruimtes beter bezet krijgen met een vaste huurder, meer inkomen genereren, verduurzamen en waar mogelijk ook meer voor de buurt kunnen betekenen.
Waar staan we nu?
Het project is iets later gestart dan eerst gehoopt werd en werd afgetrapt met een informatieve bijeenkomst in onze kerk waar onder andere de staatssecretaris bij aanwezig was. Een paar weken later hadden we weer een bijeenkomst, ditmaal met alle deelnemende kerken uit Haarlem om elkaar (beter) te leren kennen en te leren van de uitdagingen waar we voor staan.


De gemeente is ondertussen met alle kerken het gesprek aangegaan en gaat proberen op maat gegeven hulp te bieden door kerken met instanties in contact te brengen en te kijken waar we elkaar kunnen helpen. Het eerste gesprek is nu geweest en een vervolgafspraak is gemaakt. Ondertussen is ook een 2e avond voor de deelnemende kerken georganiseerd, deze vindt op 20 september plaats in de Pelgrimskerk.
We zijn als kerkbestuur met zijn allen betrokken bij dit project en houden u over de ontwikkelingen op de hoogte.
Thomas Ras