Glas-in-loodramen

Glas-in-loodramen

De twaalf glas-in-loodramen zijn een ontwerp van
K. Draaisma uit Bloemendaal.

K. Draaisma heeft ook de ontwerpen gemaakt voor de tabernakel, de godslamp en de altaarkandelaars.


De glas-in-loodramen werden in 1960-1961 geplaatst.
Zij zijn verdeeld in vier series van drie ramen, de vier tijden van het kerkelijk jaar.

Advent
raam 1: Paradijsbelofte.
raam 2: Engel Gabriël verkondigt Maria de boodschap
dat zij de Moeder van Gods zoon wordt.
raam 3: Johannes de Doper predikt bij de Jordaan.

Kerst
raam 4: Geboorte van Jezus in de stal.
raam 5: Engelen brengen de herders in het veld de blijde
boodschap.
raam 6: De 3 koningen bieden Jezus hun geschenken aan.

Paastijd
raam 7: De Kruisiging van Jezus.
raam 8: De Verrijzenis, de steen is van het graf.
raam 9: De Hemelvaart van de Heer.

Pinkstertijd (en de tijd na Pinksteren)
raam 10: De uitstorting van de Heilige Geest.
raam 11: De Kerk van Christus.
raam 12: Het laatste Oordeel.

In de doopkapel is een klein roosvenster dat het vierstromenland voorsteld.
Het is in 1938 gemaakt door W. Bogtman uit Haarlem.