Oude voorwerpen

In het moderne interieur zijn de antieke preekstoel en communiebank opgenomen. De fijne wit geschilderde communiebank is afkomstig uit  de heilige Anna (De Pauw) in de Keizerstraat te Amsterdam.
Dit kerkgebouw werd in 1798 ontruimd. De communiebank is verdeeld in drie vakken, waarin resp. de Ark des Verbonds (links), de heilige Eucharistie (midden) en de tafel met de toonbrooden (rechts) zijn gesneden. Een en ander is uitgevoerd in Lodewijk XIV stijl.  

De eiken preekstoel, ook in Lodewijk XIV-stijl gebeeldhouwd, werd eveneens, zij het zonder het zware klankbord, van de oude naar de nieuwe kerk overgebracht. Ook deze is uit Amsterdam afkomstig en wel uit de kerk van de heilige Nicolaüs aan de Nieuwe Zijds-Achterburgwal, die 1807 werd gesloten.. Fraai is vooral de leuning. Zelfs de nimbi achter de hoofden van de in nissen rond de kuip afgebeelde heiligen hebben de vorm van een schelp, een bij deze stijl veel voorkomende versiering.  

Verder werd het oude altaarschilderij, voorstellend de aanbidding der koningen, recent toegeschreven aan Cornelis van Haerlem, naar de nieuwe kerk overgebracht. Het doek is in de nieuwe kerk echter niet meer boven het altaar geplaatst maar achter in het kerkgebouw opgehangen.

Verder zijn er nog een tweetal beelden van Anna met Maria en Maria met Jezus en het mooi gesneden en vergulde beeld van Sint Michaël met de draak, dat boven op het orgel een plaatsje vond.

Ook de bisschopszetel is oud. Met de oudere paramenten van de parochie kwamen de paramenten, die aan het bisdom toebehoren naar de nieuwe kerk.