Wat doen wij?

SAMEN VIEREN
Iedere zondag is er een eucharistieviering om 10.00 uur. De diensten zijn ook via een een live-stream op Youtube te zien en terug te zien. De komende diensten zijn te vinden in onze agenda

SAMEN LEREN
Regelmatig zijn er bijeenkomsten rond een thema, waarin we luisteren naar een inleiding van onze pastoor of een gastspreker en hierover in gesprek gaan.

ELKAAR ONTMOETEN
Ontmoeting is uiteraard een continue aandachtspunt: als we elkaar zien, proberen we oog voor de ander te hebben. En als we elkaar missen, proberen we even contact te zoeken door op te bellen. Ook hebben we in Whatsapp een parochiegroepsapp. Daarnaast kennen we ook structurele momenten:

  • Op zondag na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie/thee in de gemeentezaal;
  • De pastoor gaat met enige regelmaat op huisbezoek.
  • Op zondag na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie/thee in de gemeentezaal;
  • De pastoor gaat met enige regelmaat op huisbezoek.

SAMEN ZORGEN VOOR ONS KERKGEBOUW

  • Geregeld steekt een aantal vrijwilligers op woensdagmiddag de handen uit de mouwen om het complex schoon te maken en kleine klusjes te doen, maar ze drinken ook samen koffie of thee;
  • Twee maal per jaar organiseren we een poetsochtend om ons gebouw klaar te maken voor de grote feesten van Kerstmis en Pasen. Vele handen maken licht werk!

WAT DOEN WE ALS PAROCHIE AAN DIACONIE?
Onze diaconieproject betreft mensen dichtbij in Haarlem.
We hebben daarin één project: Stem in de Stad. Voor ons project Stem in de Stad zamelen de parochianen voedsel en andere producten, waar Haarlemmers, die bij deze organisatie aankloppen, behoefte aan hebben. Aan het eind van de maand brengen we dit naar Stem in de Stad. Ook collecteren we tijdens de dienst op de laatste zondag van de maand voor Stem in de Stad.

Kerk in de stad
Onze parochie is aangesloten bij de Raad van Kerken Haarlem

Wij zijn ook betrokken bij diverse kerkelijke organisaties. Zie deze links

SAMEN VIERENIedere zondag is er een eucharistieviering om 10.00 uur. De diensten zijn ook via een een live-stream op Youtube te zien. SAMEN LERENRegelmatig zijn …

Lees meer