Geloof en queers in Kenia (2023-01)

De eerste twee weken van januari bracht ik door in Kenia. Ik ging er op bezoek bij een vriendin die daar voor een ontwikkelingsorganisatie werkt.
In haar werk ondersteunt zij het verbeteren van de positie van vrouwen. Via een feministisch theologe van St Pauls universiteit kwam zij in contact met een Anglicaanse priester die zich onder andere inzet voor de positie van de LHBTI+ gemeenschap. In Kenia wordt deze vaak aangeduid als de queer gemeenschap.
Queers hebben het zeer moeilijk in Kenia want men hecht er erg aan tradities, gewoontes en een weinig flexibele interpretatie van de bijbel.

Mijn kennismaking met de Anglicaanse priester en het bijwonen van een wekelijkse dienst van de ‘Cosmopolitan Affirming Church’ maakte veel indruk op mij. Mensen die hun nek durven uitsteken over zaken die heel gevoelig liggen vind ik zeer moedig. Zelfs in het parlement zijn er politici die het een goede zaak vinden als queer mensen gedood worden.
Deze kerk probeert, onder leiding van voorgangers uit diverse geloofsgemeenschappen, een veilige plek te bieden voor queer mensen. Zij zijn vaak verstoten door hun familie en vinden in de kerk een nieuwe familie.
Kenia is zeer christelijk en het was mooi om te zien hoeveel kracht er geput wordt uit zo’n kerkdienst.

Geloofsbelijdenis van de Cosmopolitan Affirmation Church (C.A.C.)

We geloven in één God, onze Schepper, de bron van ons bestaan als queer en geliefde kinderen.
We geloven in Jezus Christus, de vlees geworden wijsheid van God.
Hij is geboren uit de maagd Maria met de queer bevruchting door de Heilige Geest.
Hij heeft geleden onder de systemen van onderdrukking in deze wereld, werd gekruisigd, stierf en werd begraven en is voor altijd verbonden met degenen die veroordeeld en vermoord zijn.
Op de derde dag verklaarden de vrouwen, de geminachten van Zijn tijd, Hem als verrezen, betekenis gevend aan Gods´ “NEEN, tegen elke vorm van onderdrukking”.
Hij wijst op God, onze Schepper, die in deze wereld werkt en roept op tot rechtvaardigheid voor de armen en onderdrukten.
We geloven in de Heilige Geest die voorkomt uit onze Moederschepper, en uit Jezus Christus.
De Geest huist in onze lichamen, en geeft ons speciale gaven en vaardigheden om God en de mensheid te dienen.
We geloven in de kerk, het lichaam van Christus, waar we allen toe behoren als de verlosten en geliefden van God.
We geloven in de gemeenschap van de heiligen en voorvaderen, de genade om de onrechtvaardige systemen in de wereld te verwerpen, de hoop op gerechtigheid, en een eeuwigdurend vernieuwd leven. Amen.