Spiritualiteit van de heilige Franciscus

Bezinningsbijeenkomsten over het leven en de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi

Op de donderdagavonden 27 oktober en 3 november zijn er in onze kerk twee opeenvolgende bezinningsbijeenkomsten rond de heilige Franciscus van Assisi. De avonden zijn bedoeld om ons te bezinnen op het leven van de heilige Franciscus en de spiritualiteit die daaruit ontstond.

Ik probeerde deze bijeenkomsten tweemaal eerder te organiseren maar helaas gooide corona roet in het eten. Nu wij elkaar weer mogen ontmoeten kunnen deze bijeenkomsten hopelijk wel doorgang vinden. Ik ben al meer dan 35 jaar betrokken bij Franciscaanse beweging en lid van de vereniging van broeder Frans. Ik heb mij jarenlang verdiept in het leven van Franciscus en de belangrijkste thema’s in zijn leven en spiritualiteit.
Onze pastoor, Robert Frede, zal op beide avonden aanwezig zijn om mij te assisteren.

De eerste avond zal ik vertellen over het leven van Franciscus, over de plek waar hij geboren werd, over het gezin waarin hij opgroeide en over zijn jeugd in Assisi. Daarna zal ik verder ingaan op zijn tienerjaren en zijn leven als jongere. Ook komt zijn bekering (omkering tot God) aan bod. Deze bekering zal een belangrijk onderdeel vormen van mijn betoog en ik zal hier dieper op ingaan.

Tenslotte volgen wij Franciscus tot het einde van zijn leven op 4 oktober.
Na een korte pauze zullen wij in kleine groepjes uiteengaan om in gesprek te gaan over hetgeen ik verteld heb over Franciscus. We kijken samen of en wat wij ermee kunnen in onze tijd. Deze gesprekken doen wij op een bezinnende
en aandachtige wijze. Wij gaan niet in discussie met elkaar maar luisteren aandachtig naar wat de ander te vertellen heeft. Zo wordt ieders verhaal in zijn waarde gelaten en luisteren wij echt naar elkaar.

De tweede avond vertel ik over de verschillende aspecten van de spiritualiteit van Franciscus: over de armoede die Franciscus zo belangrijk vond, over zijn aandacht en zorg voor de schepping en tenslotte over de vrede. ‘Vrede en alle goeds’ is een groet waarmee Franciscus mensen begroette.

Na een korte pauze praten wij in kleine groepjes over deze thema’s verder.
We gebruiken dezelfde wijze van gespreksvoering als ik voor de eerste avond heb beschreven.
Vragen kunnen zijn:
• Wat betekent de armoede van Franciscus in onze tijd?
• Hoe gaan wij om met de schepping en welke valkuilen komen wij tegen?
• Hoe komen wij tot de vrede zoals Franciscus die voorstond in deze verscheurde wereld?

De twee avonden zullen in de gemeentezaal van onze kerk gehouden worden op 27 oktober en 3 november. Binnenlopen om 19.45 uur. We starten om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
U kunt zich opgeven door mij aan te schieten bij de koffie na de zondagse vieringen of mij een mail te sturen: mail
Er komt ook een aanmeldingslijst op de deur van de gemeentezaal geplakt.
Ik hoop op twee mooie avonden.
Heleen Glazenburg