’t Is weer voorbij die mooie zomer

In de vorige uitgave vroeg ik me af wat die zomer zou gaan brengen.
Inmiddels is die zomer al weer voorbij. U bent misschien nieuwsgierig naar
die nijlganzen? Nou, toen het blad verscheen, waren ze al bijna net zo groot als hun ouders en op een goede dag waren ze zomaar verdwenen, gone and pleitos. We zijn wel benieuwd of ze weer terugkomen en hoe dan. We wachten af. Het was wel mooi om getuige te zijn van de broedtijd van die vogels.

Zo staan we dus nu voor de herfst met alles wat daar weer bij hoort. Het is de tijd waarin de natuur zich terugtrekt en zich voorbereidt op de winter.
Geniet ervan en realiseer je dat ook in ons leven die herfsttijd eraan komt. Naarmate je ouder wordt, komt die herfsttijd steeds dichterbij met alle consequenties van dien, zo is nu eenmaal het leven. Niets aan te doen. Toch is het verbazingwekkend dat de tijd zo snel gaat of was u dat nog niet opgevallen? Ik weet uit ervaring dat vooral oudere mensen steeds meer het gevoel hebben dat de tijd steeds sneller gaat maar we weten uiteraard dat dit niet zo is, al denk je van wel. Als je jong bent, ervaar je alles voor de eerste keer, maar als je het voor de zoveelste keer ervaart, komt het toch in een ander daglicht te staan.

De herfst is een mooie tijd, al moet je daar wel oog voor hebben. De heidevelden bloeien nu al, het is half augustus. Herfststormen zijn zeldzaam geworden, begin september kreeg je die toch al vaak te verwerken. Nu lijkt het er toch op dat de natuur verandert en dan heb ik het nog maar niet over de winter. Niet dat we ons daar veel zorgen over moeten maken, dat is niet nodig, we kunnen er toch niets aan doen. Het is van alle tijden.

Dat geldt misschien ook voor het zondagse kerkbezoek. Het aantal deelnemers is flink gedaald en dat is jammer. Je kunt wel naar oorzaken zoeken maar misschien is het gewoon even herfst voor de kerken.
Dat betekent dat er eerst nog een winter moet komen voordat er weer een nieuwe lente zal ontstaan en hoe lang we daarop moeten wachten, is niet te zeggen.
Wat er dan gebeuren moet, weten we ook niet, je kunt het niet forceren. Dat die lente er komt daar geloof ik heilig in maar over het tijdpad kan ik niets zinnigs zeggen. Ik vertrouw er wel op en dat maakt dat ik wel wil proberen om die periode te overbruggen, als me dat tenminste gegeven is. En dat weet
je maar nooit.


Jan Sentveld