Vastenactie (2023-01)

Als kerkbestuur oriënteerden we ons op een vastenactie voor onze parochie. Toen viel ons oog op het project van de parochie Alkmaar waar een initiatief van 2 parochianen wordt ondersteund, een
initiatief van Eric Overtoom en zijn dochter Isabeau in Gambia.

In maart gaan Eric Overtoom en Isabeau terug naar Gambia. Ze waren daar ook al in november vorig jaar. Isabeau heeft toen gewerkt in een kinderziekenhuis terwijl Eric meehielp met de bouw
van een ziekenhuis. Ze hebben toen gezien wat er concreet nodig is op de plekken waar zij hebben gewerkt. Na hun terugkomst in Nederland hebben ze een aantal dozen vol spullen verzameld en
naar Gambia opgestuurd. Het betrof toen specifiek schoolspullen zoals schriften, pennen, potloden en knuffels. Wanneer ze in maart weer in Gambia zijn gaan ze deze spullen aan de school en aan de
kinderen geven.

In onze parochie willen we dit project in de vastenactie gaan ondersteunen. Het idee is om tijdens de vastenperiode spullen voor Gambia te verzamelen. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld
verbandmiddelen of paracetamol zijn. Maar het kan ook met giften voor het aanschaffen van medische apparatuur zoals bloeddrukmeters. Het nabijgelegen schooltje kan ook nog spullen
gebruiken.

Bij hun bezoek in maart zullen Eric en Isabeau ongetwijfeld stuiten op nieuwe (of al wat meer vertrouwde) concrete behoeften. Wij kunnen hen dan concreet helpen door die spullen te verzamelen. Als ook deze spullen aan het einde van de vastentijd worden opgestuurd, kunnen ze door
vrienden van Eric ter plaatse komen.

Enkele feiten over Gambia
Het is het op 15 na armste land ter wereld. Met een inkomen van € 1.538,– per jaar per hoofd van de bevolking terwijl een trosje bananen zo’n € 2,20 kost. In 2023 leven er in Gambia 2,63
miljoen mensen, voornamelijk in de kuststreek. De gemiddelde
levensverwachting is 65,1 jaar. Veel mensen bereiken deze leeftijd niet. Van de 1000 zuigelingen sterven er zo’n 60 in hun eerste levensjaar door ziekte, ondervoeding of ongelukken. Het land heeft geen industrie.
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de export van pinda’s
en het toerisme. Door corona heeft deze laatste sector een zware
klap gehad. De krimp van de economie is toen ruim 2% geweest.

Getuigenis van Eric en Isabeau.
Waarom gaan wij weer naar Gambia?

Wat wij daar in 2022 hebben gezien is dat we met een kleine inbreng veel kunnen betekenen voor de bevolking. Niet alleen omdat het ziekenhuisproject nog loopt maar ook omdat de bevolking echt waardeert wat wij voor hen willen doen. Dat wij bereid zijn om huis en haard te verlaten omwille van hun welzijn.
Even los van de cultuurshock die wij de eerste dagen hadden… Het Afrikaanse land is NIET te vergelijken met ons eigen land. Met de komende reis in maart 2023 kunnen wij ons iets meer voorbereiden en weten we beter wat ons te wachten staat.

In december 2022 hebben we al vloertegels laten verschepen, zodat we die in maart van dit jaar kunnen gebruiken voor het klaar maken van de badkamers en toiletten in het ziekenhuis. Dat draagt bij aan de hygiëne van de patiënten en is ook nodig om slachtoffers van brandwonden te kunnen koelen. Isabeau gaat zich met de kinderen bezig houden door te helpen in een bestaand ziekenhuisje en er wordt nog contact gelegd met SOS kinderdorp.
Niet alleen onze fysieke hulp wordt gewaardeerd maar ook het initiatief om vanuit onze parochie ons werk te steunen helpt om het leed in dit land te verzachten.