Woord van de pastoor (2022-5)

Beste parochianen en vrienden van onze parochie,
Eind november gaat de advent beginnen en Sinterklaas is dan al onderweg op de daken van Haarlem. Traditioneel een tijd waarin we de huiselijkheid opzoeken en er ook meer interesse in kerkelijke bijeenkomsten is.
Gelukkig zit het kerkbezoek na de diepe corona-dip weer in de lift maar: er zijn nog plekken vrij! Van harte welkom om het nieuwe elan in de parochie te verstevigen 😊
Het kerkbestuur van onze parochie heeft versterking gekregen nadat we van Wim de Graaf als secretaris afscheid hebben genomen: Martine Anema en Doeko Bosscher zijn door de bisschop van Haarlem tot kerkmeesters van onze parochie benoemd en Thomas Ras heeft een herbenoeming voor een nieuwe periode van 4 jaar aanvaard. Thomas blijft penningmeester, Joep Beneken Kolmer en Martine bemensen het secretariaat en Doeko is lid/vicevoorzitter van het bestuur.
We hopen dat we met dit sterke team de uitdagingen van de komende jaren het hoofd kunnen bieden.

Op zondag 11 december, de 3e zondag van de advent, houden we weer een adventsmaaltijd en we hopen op dat velen aanschuiven. Het is een goede gelegenheid om in de juiste Kerststemming te komen. Bij de toelichting op de kerkdiensten vindt u de nadere gegevens voor alle diensten in de adventsen kersttijd. Als gastvoorgangers mogen we oud-pastoor Mattijs Ploeger begroeten op 27 november, mgr. Dick Schoon gaat voor in de eucharistie op 18 december en op 1 januari en uiteraard celebreert hij de pontificale mis op Kerstmorgen.
Van harte welkom!

Ik wens u een goede tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis en een gezegende Adventstijd.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kinderhuissingel,
Robert Frede, pastoor