Woord van de pastoor

Beste parochianen en vrienden van onze parochie,

Sinds zondag 23 januari jl. mogen we weer mét gemeente eucharistie vieren.
De derde lockdown is voorbij. Uiteraard gelden er nog de nodige beperkingen – zie elders in dit nummer – maar een nieuwe poging tot het “gewone kerkelijke leven” terug te keren is gestart.
Samen met u hoop ik dat dit niet meer moet worden teruggedraaid. Een derde Goede Week alleen online wensen we allen niet!
In het kerkbestuur hebben we met elkaar afgesproken dat we in eerste instantie wat afwachtend zullen blijven m.b.t. het nemen van nieuwe initiatieven rondom thematische gemeenteavonden en andere zaken. Er is al veel energie weggelekt voor zaken die dan uiteindelijk niet door konden gaan. Onze hoop is in eerste instantie gevestigd op de tijd na de zomer als de pandemie naar onze hoop verleden tijd is.
Mocht u vragen, wensen of suggesties hebben dan kunt u deze met het kerkbestuur delen. Zodra dat weer op een goede wijze mogelijk is zullen we ook een gemeentevergadering bijeenroepen om met u de financiële stukken, de (gehouden) synodes en onze (en uw) plannen voor de toekomst van de parochie te bespreken.
Onze Anglicaanse zusterparochie heeft – sinds zijn installatie op 30 januari jl. – in de persoon van revd. Bruce Elliot Rienstra weer een eigen chaplain.
Het Anglicaanse kerkbestuur heeft ons uitdrukkelijk laten weten dat een voortzetting van de goede samenwerking tussen onze gemeenschappen een vereiste was voor de aanstelling van de nieuwe chaplain. Tevens is grote erkentelijkheid tot uitdrukking gebracht voor de door de oud-katholieke geestelijkheid in de vacaturetijd bewezen ondersteuning. Ook wij hopen op een voortzetting van dit uitstekende nabuurschap!

De aankomende veertigdagentijd geeft ons allen hopelijk een tijd van rust en bezinning om na Pasen – en zonder corona – vrolijk het kerkelijk leven weer op te pakken!

Met een hartelijke groet vanaf de Kinderhuissingel in Haarlem,
Robert Frede, pastoor