Zoals God ons schiep

Op 24 januari kwamen meer dan honderd pastoraal medewerkers, priesters en andere mensen die werken voor de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland in het openbaar uit voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. ARD zond die avond de indrukwekkende documentaire “Wie Gott uns schuf” (Zoals God ons schiep) uit met interviews met een deel van hen. Voor mij was het zeer emotioneel om deze documentaire te kijken en het bracht mij ook weer terug bij mijn eigen coming out zo’n 3 jaar geleden.
Het Christelijke geloof is mooi en heeft mij zowel steun gegeven als dat het een belemmering heeft gevormd. Het mooie in de woorden van Jezus die spreekt over Gods onvoorwaardelijke liefde en hoe hij opkwam voor de mensen aan de rand van de samenleving. Niet voor niets was het Christelijke geloof in de eerste eeuwen van onze jaartelling een geloof van de armen, de slaven en de onderdrukten.
De belemmering werd gevormd door de houding van de RKK (toentertijd nog mijn kerk) ten opzichte van de LHBTI+ gemeenschap. Hoewel individuele gelovigen en geestelijken binnen de RKK de LHBTI+ gemeenschap steunen en ik ook best wel binnen de RKK kon blijven is het beleid van de RKK nooit op inclusie van de LHBTI+ gemeenschap gericht geweest en is de acceptatie niet vanzelfsprekend.
Mijn coming out kwam toen ik bij vrienden was van wie een geestelijk verzorger en voorganger in de PKN is. Zij heeft een inloop aan huis en ze vertelde zo liefdevol hoe bij haar iedereen welkom was en noemde zo nadrukkelijk dat ook de LHBTI+ gemeenschap daar welkom was. Geheel ongepland had ik toen mijn coming out en vertelde over mijn worsteling met mijn genderidentiteit. Dat er een Kerk is waar ik onvoorwaardelijk welkom ben bleek voor mij zo belangrijk dat ik dan ook gekozen heb om over te stappen naar de Oud-Katholieke Kerk. Velen kiezen er echter voor om de Kerk helemaal te verlaten. Verhalen hierover zijn vaak verhalen met heel veel verdriet en soms zelfs haat naar de Kerk.
De Duitse groep kiest er met hun openlijke coming out voor om te proberen de RKK van binnenuit te veranderen. Ik hoop dat zij hierin slagen en ik wens ze heel veel sterkte op dit pad naar verandering.

De documentaire “Wie Gott uns schuf” is via de ARD Mediathek op internet te zien: https://www.ardmediathek.de/

Esther van Enckevort