Nieuw altaar in de kerk

Op vrijdag 6 maart jl. werd vanuit Amersfoort het altaar van de voormalige seminariekapel naar Haarlem gebracht en in onze kerk geplaatst. Het was een technisch ingewikkelde operatie (zie plaatjes) maar zoals de koster, Michaël zei: “Goed gereedschap is het halve werk”.

Op zondag 8 maart werd het voor het eerst in onze eredienst gebruikt. Onderzocht wordt op dit moment nog of het altaar wellicht opnieuw gewijd moet worden of dat de relieken in de altaarsteen “gewoon” uit Amersfoort zij meegereisd. De seminariekapel is gewijd aan de HH. Bonifatius en Willibrordus en werd samen met het toenmalige nieuwe seminariegebouw tussen 1949 en 1955 gebouwd. Na de verplaatsing van de kerkelijke opleiding naar Utrecht in 1967 diende het als vergader- en kantoorlocatie. Naast ons eigen landelijk bureau is er o.a. de Raad van Kerken Nederland gevestigd. Na een recente verbouwing om het gebouw beter – meer winstgevend – te kunnen exploiteren kreeg het complex de naam “Alticollense” – van den Hoogen Heuvel – refererend aan de naam van het oude seminarie van de Nederlandse Zending dat in Leuven was gevestigd. Zeer toepasselijk omdat het gebouw ook op de Amersfoortse “berg” ligt. De oude seminariekapel wordt heringericht voor kleine meditatieve bijeenkomsten om zo de huidige gebruikers van het gebouw beter van dienst te zijn.

En nu is het oude altaar dus bij ons. Eigenlijk een mooie gedachte dat alle bisschoppen en zeer vele priesters die nog in Amersfoort zijn opgeleid aan dit altaar de mis hebben gevierd. 

Voor Haarlem betekent dit: we hebben een nieuw altaar dat het oude – altijd tijdelijk bedoelde – houten altaar vervangt. Maar het is géén uitspraak over de plek waar het altaar zou moeten staan als we zoals we hopen over een aantal jaren eindelijk de herinrichting van de kerk ter hand zouden kunnen nemen. Dan gebeurt er waarschijnlijk zo veel dat ook het altaar door bouwlieden verplaatst zou kunnen worden.

De plaatsing was bovendien een wens van de bisschop en heeft de parochie geen geld gekost. Mochten de Amersfoortse altaardwalen (= lakens) niet meer bruikbaar of beschikbaar zijn moeten we weliswaar nieuwe laten maken maar de kosten daarvoor zijn te overzien. Graag licht de pastoor e.e.a. ook nog toe op de eerstvolgende gemeentevergadering.