Kerkdiensten worden hervat in Haarlem

Beste parochianen en vrienden van onze Haarlemse parochiegemeenschap,

Waar we lang op hebben moeten wachten wordt nu eindelijk realiteit: met ingang van zondag 7 juni, de zondag van het hoogfeest van de allerheiligste Drie-eenheid, mogen wij de kerkdiensten weer hervatten.

Echt een reden om te juichen was mijn eerste reactie! Maar toen las ik de instructies

Net als velen van u wellicht merk ik dat de strenge toon van de openbare bekendmakingen me toch wat tegen de borst stuiten. Moet dat nu echt zo dacht ik bij mezelf? We missen de kerk, we missen elkaar – en dat gemis lees ik niet terug in de strenge instructies.

Bij mezelf helpt dan altijd: even terzijde leggen, iets anders doen en dan met frisse moed opnieuw lezen.

En dan blijkt: bijna alles wat er in staat hebben we al eens ergens gehoord of gelezen, doen we al lang en vinden we erg logisch. Maar als het dan bij elkaar staat lijkt het ineens erg nieuw en erg vervelend. Maar nieuw is het zeker niet.

Met in ons achterhoofd de volgende punten lijkt het mij helemaal niet zo moeilijk het reglement van de landelijke kerk op te volgen (en dus de kerkdienst mogelijk te maken). We worden als zelfverantwoordelijke burgers aangesproken en dat betekent dat we ons bewust zijn van het volgende:

 • Het is mijn eigen keuze of ik wel of niet naar de kerk ga. De parochie schept de gelegenheid om weer te kerken, ze zorgt voor bewegwijzering en desinfectie in het kerkgebouw maar de parochie kan geen 100%-garantie bieden dat alles goed gaat.
 • Ter wille van mijn naaste ga ik alleen naar de kerk als ik gezond ben en geen klachten heb. In geval van twijfel blijf ik thuis.
 • Uit mezelf let ik al op de juiste afstanden tot elkaar (ca. 1,5 m = 2 armlengtes)
 • Ik accepteer dat ik erop gewezen kan worden als ik mij vergissing niet aan de afstanden houd.

Het kerkbestuur heeft in samenspraak met de koster een plan opgesteld (en in de kerk nagemeten) hoe voor de aanwezigen een goede en veilige viering mogelijk is.

Op basis van de landelijke (dus niet alleen de oud-katholieke) regelgeving is het noodzakelijk dat u zich voor de kerkdienst aanmeldt. De aanmelding sluit altijd op vrijdag vóór de komende zondag d.w.z. voor de eerste dienst is dat bijvoorbeeld vrijdag 5 juni. U kunt zich aanmelden via de volgende link:

www.ikwilnaardekerk.nl

Met de mensen die niet digitaal met onze kerk verbonden zijn wordt op schriftelijke manier contact opgenomen en zullen we bekijken hoe de aanmelding voor hen mogelijk is. En nogmaals: we volgen een landelijk protocol en wijken daar dan ook niet van af. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bel of mail de pastoor (06-22920471 robert.frede@okkn.nl)

Met betrekking tot het koffiedrinken proberen we nog nadere opheldering te krijgen. In de horeca mag er na 1 juni namelijk volgens richtlijnen wel koffie gedronken worden. Dit hoort u dan uiterlijk vóór het begin van de kerkdienst.

Ik kijk uit naar 7 juni en hoop u geleidelijk aan weer allen tijdens de kerkdiensten te ontmoeten. Maar wat blijft gelden: maak uw éigen afwegingen – die zijn altijd juist!

Met een hartelijke groet vanaf de Kinderhuissingel,

Robert Frede, pastoor

Onderstaand delen we de landelijke maatregelen met u, dat is het kader waaraan we ons te houden hebben.

In de kerk gelden de volgende maatregelen:

 • Men houdt ten allen tijde 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen.  
 • Men vermijdt al het lichamelijk contact en begroet elkaar alleen met een knik van het hoofd. 
 • Men wast de handen voor en na het bezoek aan de kerk: 20 seconden lang met water en zeep, daarna de handen goed drogen. 
 • Men wordt verzocht voor komst naar de kerk thuis van het toilet gebruik te maken. Gebruik van de toiletten in het kerkgebouw dient tot een minimum beperkt te worden.  
 • Men reinigt de handen bij binnenkomst. Er staat desinfecterend middel klaar bij de ingang van alle kerkgebouwen. 
 • Men volgt de aanwijzingen van deurwachten of andere verantwoordelijken in het kerkgebouw.

De kerkdienst

 • De viering is toegankelijk na aanmelding en toewijzing van een zitplaats.
 • Men wacht bij aankomst buiten bij de ingang van de deur op 1,5 meter afstand van elkaar en gaan één voor één naar binnen.
 • Men wordt ontvangen door de deurwacht die hen vraagt naar eventuele klachten. Bij klachten wordt hen de toegang ontzegd.
 • Via een looproute gaat men omhoog naar de kerkruimte; de garderobe blijft gesloten. Het gebruik van het  toilet moet zo veel mogelijk beperkt worden.
 • Bij de ingang van de deur staat een deurwacht, die verantwoordelijk is voor handhaving van de indeling van de kerk, het maximum aantal aanwezigen, de looproutes en die zo nodig een dwingend besluit kan nemen in geval de ruimte te vol is of zich ongewenste situaties voordoen.
 • Meerdere personen die samen een gezin of huishouding vormen kunnen zonder 1,5 meter in acht te nemen naast elkaar zitten.
 • De kerkboeken en liturgiewijzers liggen bij de zitplaats; geen gezangboek; koor en gemeente zingen namelijk niet!
 • De vredegroet wordt gebracht met een knik met het hoofd.
 • De collecte vindt bij voorkeur digitaal plaats via Tikkie, online bankieren, GiVT.
 • De communiebanken worden niet gebruikt; men blijft staan.
 • Er is geen afscheid bij de deur van de kerk.
 • Er is geen koffiedrinken na afloop van de viering