Einde beperkende maatregelen Corona

Naar aanleiding van de onlangs gehouden persconferentie delen wij u het volgende mee.
Per 25 februari verdwijnen bijna alle overige maatregelen die het kerkelijk leven beperkten. De 1,5 meter afstand komt te vervallen, een vaste zitplaats is niet meer nodig en er hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden. We kunnen weer vrijuit samenkomen, samen zingen, samen bidden, samen vieren! 

Basisregels blijven gelden

Ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig”. 

Handgeven en Vredegroet

Ook raden wij aan nog geen handen te schudden als u elkaar begroet, en om de vredegroet voorlopig te blijven uitwisselen op de manier waarop deze sinds maart 2020 gegeven wordt, dus met een hoofdknik of een lichte buiging, waarbij we elkaar ‘vrede’ wensen. 

Linker gedeelte van kerk

Om ook ruimte te bieden aan eenieder die zich er vooralsnog veiliger bij voelt wel anderhalve meter afstand tot anderen te houden, geldt vanaf 25 februari de kant van de preekstoel als ruimte voor die parochianen en bezoekers, die de 1,5 meter afstand voorlopig willen blijven houden.

Communie

Bij de uitreiking van de heilige communie onder twee gedaanten speelt hygiëne ook een rol van betekenis. Als kerkbestuur hebben we ervoor gekozen de communie weer onder twee gedaanten uit te reiken.  De kerkgangers kunnen de hostie, die de pastoor in handen geeft dopen in de kelk, die een misdienaar vasthoudt, maar het is niet toegestaan uit de kelk te drinken. Het is de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie onder één of twee gedaanten te ontvangen. U kunt dit als u ter communie gaat ter plekke aangeven.

Met vriendelijk groet,

namens het kerkbestuur,

W.H. de Graaf

secretaris