4 avonden in de 40 dagen tijd

Vier avondbijeenkomsten in de veertigdagentijd. Je komt toch ook mee? Ik dacht, 4 avonden, dat moet te doen zijn! Een impressie van maandag 9 maart 2020:

Om 18.00 uur is iedereen aanwezig, in totaal 13 personen. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Soep vooraf, gevolgd door een voedzame vegetarische maaltijd, met als afsluiting koffie of thee, geen dessert, het is vasten dus soberheid troef.

 

 

 

 

Na de maaltijd verzamelt iedereen zich in de zitkamer van de pastorie, waar een film over het leven en werk van Henri Nouwen werd vertoond. Nouwen is een rooms-katholiek priester die zich heeft ingezet voor de lichamelijk en geestelijk gehandicapte medemens in de ARK gemeenschap, een leefgemeenschap in Amerika. Het is bewonderenswaardig wat deze man allemaal gedaan heeft. Na deze film werd de groep in tweeën gesplitst, één in de studeerkamer, en één in de woonkamer.

Frans, onze gespreksleider deze avond, legde ons 3 vragen voor: wie ben ik, wat doe ik, en wat zeggen de anderen over mij.

Bij wat je doet, kun je falen. Bij wat anderen over je zeggen, kan je goede naam door het slijk gehaald worden. Wat je hebt, kun je verliezen.  Henri Nouwen stelt dat God onze onvoorwaardelijke liefde is in het leven.

Hoe kun je bij deze waarheid van geliefd kind komen? In een openhartige en respectvolle sfeer werd hierover gediscussieerd. Vele vragen roept dit op en worden beantwoord. Het zijn er te veel om hier weer te geven. De mooiste uitspraak naar mijn mening is: “Ik ben de uitbreiding van Gods liefde”. 

Na deze ontboezemingen vertrokken we naar onze koude kerk boven, waar het warme licht van de kaarsen ons begroette. 

Vanuit de app “Bidden onderweg” werd er gesproken met een bijbeltekst, omgeven door meditatieve muziek welke ten gehore werd gebracht. Na enige ogenblikken van stilte en een slotgebed werd de avond afgesloten. Ieder ging huiswaarts, nog onder de indruk van het voorgaande meditatieve moment. We kunnen terugzien op een leerzame en gezegende bijeenkomst.

Met een “wel thuis” werd afscheid genomen. Tot de volgende keer op 23 maart.

Hans Luiting

 

Noot van de redactie: 23 maart en de vervolgavond op 30 maart zijn uitgesteld ivm het verzoek van de bisschop alle kerkelijke activiteiten te staken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.