Vreest niet

Toen we als redactie de thema’s bepaalden voor de edities van ‘Rondom onze toren’ in 2020 konden we niet bedenken hoeveel indruk dit thema zou kunnen maken en hoe dichtbij het kan staan. De vorige nieuwsbrief was nog maar net uit toen ik naar de bioscoop ben gegaan. Zoals velen van u weten mag ik graag films zien en deze keer ging ik naar “Sons of Denmark”. De film gaat over Turken en Denen, en de spanningen tussen hen in een land waarin het nationalistische gedachtengoed steeds meer overwint en de angst voor het onbekende toeneemt. Overigens, vreest niet, de film speelt zich af in 2024. 

Terwijl ik uit de bioscoop naar huis fietste wist ik dat dit de basis moest worden voor mijn stukje in deze uitgave. Moeten wij bang zijn voor iets dat misschien wel staat te gebeuren?  Voor iets wat wij niet kennen? Moeten we ons leven erdoor laten leiden en regeren? Ik denk dat deze vragen vooral met een “nee” beantwoord moeten worden. Wat wel goed is, is om dit in ons achterhoofd te houden. Samen kunnen we dit voorkomen. 

Nu staat onze wereld niet op zijn kop door Turken of nationaal socialisten, maar door iets echt levensgevaarlijk: het coronavirus… Het is niet niks als je kijkt naar de vele besmettingen (die bekend zijn) en de doden die er door zijn gevallen.
Toch mogen wij ons als gelovigen getroost weten, dat God bij ons is en ons al eeuwen toespreekt niet bang te zijn. Wist u dat in de Bijbel bijna 400 keer wordt gezegd dat we niet hoeven te vrezen? Of bang hoeven te zijn? Het precieze aantal kan iets verschillen per vertaling door de woordkeuze van de vertaler. Maar voor elke dag is er dus wel een vers van bemoediging te vinden. Ik haal mijn teksten uit de NBV. 

Een paar mooie vondsten:

Psalm 27:1 De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 

Jesaja 41:10 Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Daniel 10:19 Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk.’

Lucas 1:30 Maar de engel zei tot haar: Wees niet bang, Maria, God heeft je een gunst geschonken.

Psalm 56:4 In mijn bangste uur vertrouw ik op u.

Fillipenzen 4:6-7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Als u zelf gaat verder zoeken vindt u er nog veel meer. Ik wens u veel inspiratie en kracht toe voor de komende periode. “Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,

wat kunnen mensen mij doen?”

Thomas Ras