Bij de vieringen

Sinds maandag 16 maart is ons kerkgebouw tot ten minste 13 april gesloten voor de publieke eredienst om een verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. 

Deze beslissing is niet licht genomen en doet pijn. In goed overleg is er door de bisschoppen voor gekozen om op de zondagen en de dagen van de Goede Week en Pasen één centrale dienst te gaan houden (met slechts een zeer beperkt aantal aanwezigen). Deze viering wordt opgenomen in de parochiekerk van de H. Georgius in Amersfoort. Mgr. Bernd Wallet, de verkozen aartsbisschop van Utrecht, en onze eigen bisschop Dick Schoon gaan in deze viering voor. Daarnaast zijn er een cantor en een organist. U kunt deze viering via YOUTUBE rechtstreeks volgen. De diensten op zondag beginnen om 10.00 uur. Voor de concrete inloggegevens verwijs ik u naar de landelijke website www.okkn.nl en de mails die u – voor zover uw mailadres bij het kerkbestuur bekend is – de afgelopen dagen heeft ontvangen. De landelijke website is ook dé plek om de laatste informatie m.b.t. onze kerk te kunnen lezen.

De eerste dienst moet bij het schrijven van dit parochieblad nog worden gehouden. Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u ten allen tijde contact opnemen met de pastoor (robert.frede@okkn.nl of 06-22920471).

De doop en het vormsel van Vincent Tiggelman zijn tot nader bericht uitgesteld.

Het kerkbestuur hoopt op dit moment nog dat op zondag 19 april weer de eerste eucharistieviering gehouden kan worden.

We zullen u als het zover is via de mail, de parochiële WhatsApp-groep en Facebook op de hoogte brengen.

Vanaf dat moment geldt weer het “gewone dienstenrooster” in dit parochieblad zij het dat het de bedoeling is dat de eerste dienst in elk geval door pastoor Robert Frede gehouden wordt.