Haarlem 2.0 – september 2020

Op 2 september jongstleden was er alweer de 6e bouwvergadering; in verband met de vakantie van pastoor Robert Frede was secretaris Wim de Graaf als enige van het kerkbestuur hierbij aanwezig. De medewerkers van Pronk zijn na de bouwvak-vakantie weer hard aan het werk gegaan om de buitenkant van het kerkgebouw, maar ook de pastorie en de kosterswoning te restaureren. 

Veel nieuws is er niet te vertellen, maar wel belangrijk zijn de volgende feiten; als u dit leest zijn de steigers aan de straatkant verdwenen en ook aan de kant van de binnentuin. De verwachting is dat het werk helemaal af zal zijn in de eerste week van oktober. 

Ook vermeldenswaardig is het artikel van pastoor Robert Frede op de website van de Oud-katholieke kerk van Nederland over de restauratie van ons complex. Aan het eind van het artikel vermeldt hij dat bijdragen op ons rekeningnummer altijd welkom zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor u!

Als de restauratie een feit is willen wij dit als kerkbestuur vieren met een feestelijke eucharistieviering waarover later meer. 

Wim de Graaf
secretaris kerkbestuur