Woord van de Pastoor

We gaan als parochie door in corona-stand. Op de een of andere manier blijken alle regelingen en ook beperkingen geleidelijk aan te wennen, aan de andere kant ervaren we ook het gemis van het vertrouwde zingen en meer nog dat sommige parochianen die we haast wekelijks in de kerk mochten verwelkomen nog steeds niet naar de kerk kunnen komen omdat hun hoge leeftijd of hun kwetsbare gezondheid hen tot grote terughoudendheid verplicht. Zo blijft het een bijzondere kerkgang op zondag. Het verspreide zitten, geen handen schudden, een andere manier van collecteren.

Veel parochianen ervaren ook de communie onder één gedaante als groot gemis.

We leven als Haarlemse parochie het protocol dat uit vanuit Amersfoort wordt aangereikt na. Vanuit de landelijke kerk wordt nauwlettend in de gaten gehouden welke veranderingen er zijn: of het nu versoepelingen betreft of een verscherping van de regelgeving. U kunt ervan uitgaan dat we zodra het mogelijk is weer gemeentezang en communie onder twee gedaantes gaan invoeren.

Ondertussen wordt onderzocht of de voorzang door de cantor niet al uitgebreid kan worden tot een klein zanggroepje. Als u na deze tijd van zangstilte gemerkt hebt hoe zeer u het mist, of wat er bij het zingen thuis toch voor onvermoede talenten in u tevoorschijn zijn gekomen dan zou dat een goede gelegenheid zijn om met Thomas Ras na afloop van de viering contact op te nemen. Hij probeert op dit moment een kleine doorstart te maken met de zangers.

Tijdens de koffie op 6 september jl. werd de huidige gang van zaken in de viering besproken. De aanwezigen leken de huidige vorm van viering gezien de omstandigheden passend te vinden met wat kleinere kanttekeningen.

Kerkbestuur en pastoor grepen de gelegenheid wel aan om nieuwe lezers en koffieschenkers te werven. Beide zijn hard nodig.

Belangrijk blijft voorlopig nog wel dat u zich aanmeldt via www.ikwilnaardekerk.nl 

Als u vragen of opmerkingen heeft, of als u graag de pastoor wilt spreken, neem dan contact op via tel. 06-22920471 of robert.frede@okkn.nl Ik zal zo snel mogelijk reageren.

Ik hoop jou/u en jullie snel weer in de kerk te ontmoeten.

met een hartelijke groet,

Robert Frede, pastoor