Online diensten vanuit Haarlem

U heeft wellicht vernomen dat de online diensten vanuit Amersfoort gaan stoppen. Toch is het uitzenden van de diensten een succes gebleken en hebben we grote aantallen mensen bereikt met de live uitzending, alsook met de mogelijkheid deze terug te kijken. Daarom heeft het Collegiaal Bestuur (CB) besloten dit voort te zetten en hiervoor 2 kerken aan te wijzen: één in het Utrechtse bisdom en één in het Haarlemse bisdom. Gekozen is voor de kathedralen. 

In de diensten zelf zult u hiervan niets merken. De camera’s zullen op een niet storende plaats worden opgehangen en alles kan van achterin de kerk worden bestuurd. We zorgen voor een aantal plaatsen dat niet in beeld komt voor het geval mensen hier prijs op stellen.

Op dit moment hebben drie partijen gekeken naar de situatie in beide kerken. Hierbij zijn ook licht en geluid meegenomen. Wij wachten op de offertes en zullen hier dan een keuze in maken die als advies naar het Collegiaal Bestuur gaat. Ons advies wordt meegenomen in de uiteindelijke keuze en dan volgt de gunning van de opdracht. Wij hopen vanaf half/eind oktober te kunnen gaan uitzenden en zullen dit dan beurtelings doen met de St. Gertrudis. 

Voor het bedienen van de apparatuur (we houden dit zo eenvoudig mogelijk) zoeken wij nog vrijwilligers die hiermee willen helpen. Een goede instructie vooral zal uiteraard plaats vinden. Wij hopen op enkele aanmeldingen.

Heeft u vragen hierover dan kunt u altijd bij mij terecht.

Thomas Ras