Update Coronamaatregelen

Met het beëindigen van de lockdown heeft men de afweging gemaakt niet langer alleen naar de coronacijfers te kijken, maar ook naar andere noden in de samenleving. De regering doet dit in de wetenschap dat, hoewel het aantal coronabesmettingen in Nederland nog altijd bijzonder hoog is, het aantal mensen met corona op de ic’s al weken bijna onafgebroken daalt. Er is aandacht voor andere, vaak aangrijpende cijfers. Zo zei de minister dat twee op de drie jongeren zich eenzaam voelen.
In het licht van de versoepelingen in de maatschappij achtte het crisisteam het verantwoord dat ook het leven in onze kerk een volgende fase in ging. Vanaf maandag 17 januari werden, in die parochies en staties waar pastoors en kerkbestuurders dit verantwoord achten, vieringen en bijeenkomsten in onze kerkgebouwen weer mogelijk. De verdere versoepelingen die op 25 januari jl. werden afgekondigd bieden ons nog meer ruimte en dat verheugt ons zeer. Dit zijn de punten op een rij:

Kerkdiensten & overige bijeenkomsten
• Onze kerken zijn open voor vieringen en andere bijeenkomsten tot uiterlijk 22.00 uur.
• Het maximum aantal aanwezigen is afhankelijk van de grootte van uw kerkgebouw. De aanwezigen dienen op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten, personen behorende tot 1 huishouden hoeven geen afstand te houden. U hebt met deze maatregel al eerder gewerkt. In uw gebruiksplan staan de aantallen opgenomen die voor uw gebouw van toepassing zijn. Deze aantallen gelden ook voor huwelijken en uitvaarten.
• Houdt u rekening met looproutes zodat ook tijdens verplaatsingen 1,5 meter afstand houden mogelijk is (zie ook hiervoor uw eerder gemaakte gebruiksplan).
• Het dragen van een mondkapje (aangeraden wordt een wegwerpmasker van het type 2 (II, IIR)) is verplicht wanneer men zich verplaatst (binnenkomst, vertrek en overige verplaatsingen), dus niet meer wanneer u zit. Dit geldt voor alle samenkomsten (vieringen, vergaderingen, koorrepetities, catechese etc.).
• Placeren (het zorgen dat iedereen een zitplaats heeft) is verplicht – aanmelden is gewenst als u meer mensen verwacht dat u zitplaatsen beschikbaar heeft.
• Ventilatie van de verblijfsruimtes (kerk of gemeentezaal) is van groot belang. Zie hiervoor de eerder afgegeven richtlijnen en/of https://www.ventilerenzogedaan.nl/ .
• Koorzang en gemeentezang is toegestaan. We adviseren i.v.m. de veelal beperkte ventilatiemogelijkheden in de kerkgebouwen de gemeentezang beperkt te houden.
• Koffiedrinken na de viering is toegestaan. Vanzelfsprekend houdt u ook hier rekening met de basismaatregelen en zorgt u in binnenruimtes voor een zitplaats voor iedereen.
• Koorrepetities en -uitvoeringen van eigen koren en huurders zijn mogelijk; voor deelnemers vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht.
• Verhuur van kerk en overige ruimtes is toegestaan; voor gasten vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht.
• We adviseren met name voor lering en jeugdwerk de bijeenkomsten fysiek te laten plaatsvinden. Voor overige bijeenkomsten raden we aan u te blijven overwegen waar mogelijk online bijeen te komen bijv. in Zoom of Teams. Op fysieke bijeenkomsten zijn de
bovengenoemde punten van toepassing. Voor bijeenkomsten thuis geldt een maximum van vier bezoekers.
• Tot slot geven we u in overweging uw parochianen te vragen voorafgaand aan een viering of andere bijeenkomst een zelftest te doen.

De versoepelingen komen op een moment van ongekend hoge aantallen besmettingen. Het dus van groot belang dat we ons blijven houden aan de basismaatregelen:
• thuisblijven bij klachten en testen
• 1,5 meter afstand houden
• vaak de handen wassen
• hoesten en niezen in de elleboog
• geen handen schudden en
• zorgen voor voldoende frisse lucht
Allen die geen fysieke diensten kunnen of willen bijwonen zijn van harte uitgenodigd in de livestreams die wekelijks vanuit de kathedrale kerken worden uitgezonden.
Bovenstaande richtlijnen zijn vooralsnog geldig tot 8 maart. Mocht er tussentijds iets veranderen, de overheid heeft een tussentijds weegmoment gepland op 15 februari, dan komen wij vanzelfsprekend met berichtgeving bij u terug.