Mattijs geìnstalleerd

Mattijs Ploeger als pastoor in Haarlem geïnstalleerd

Onder grote belangstelling werd zondag 22 augustus Mattijs Ploeger geïnstalleerd als nieuwe pastoor van onze parochie. Naast de eigen Haarlemse parochianen van de HH. Anna en Maria waren er onder andere ook veel familieleden en vrienden, vertegenwoordigers van andere Haarlemse kerken en mensen uit Mattijs’ eerdere ‘standplaatsen’, Egmond en Krommenie.

De brief van de bisschop waarmee de aanstelling van de nieuwe pastoor bekend werd gemaakt, werd voorgelezen door de kersverse secretaris van het Haarlemse kerkbestuur, Wim de Graaf. Deze werd, vóór de pastoorsinstallatie, door bisschop Dirk-Jan Schoon ook voor de komende vijf jaar als kerkmeester van de parochie aangesteld.

Een installatie van een pastoor is niet direct vergelijkbaar met de manier waarop men doorgaans een nieuwe betrekking aanvaardt. Een functie als die van pastoor is dan ook niet zo maar een baan. De bisschop die in de mis voorging, gebruikte dan ook woorden als ‘geroepen zijn’ en ‘opdracht’.  De lezenaar, de doopvont en het altaar, waar de bisschop, Mattijs Ploeger en de kinderen van de parochie tijdens het installatieritueel in een processie langs trokken, staan symbool voor de diverse facetten van het pastoorswerk.

Zo staat de lezenaar voor het leraarschap in het verstaan van de Schrift, het doopvont voor de plek waar men opgenomen wordt in de kerkgemeenschap en het altaar voor de taak van de priester om voor te gaan in gebed en overweging.

De viering was van tijd tot tijd  ook plek voor een lach. Dat begon al met de constatering van de bisschop dat hij nu toch echt consequent bij het voorlezen van iets de leesbril paraat moest houden, en later kwam het element humor weer terug in Mattijs’preek met de geveinsde angst dat de smalle deur uit de evangelielezing van vandaag, Lucas 13, misschien wel symbool zou staan voor de deur van de HH. Anna en Maria.   

Na de communie werd een mooi lied gezonden dat ter ere van Mattijs’ priesterwijding in 1999 door Sytze de Vries en Christiaan Winter werd gecomponeerd. Het lied bevat veel mooie beelden als ‘genesteld aan uw hart’ of  ‘Het fluistert in mijn oor, hoe vurig Gij mij wacht’ en gaf  het slot van de viering een extra persoonlijk tintje.

Mattijs, we wensen je hier in Haarlem alle goeds en een prettige en inspirerende samenwerking

Joep BK